Veldindeling Buitentrainen

Onderstaand bestand bevat de indeling voor de buitentrainingen

Bij slecht weer ! Voor de halindeling bij slecht weer gelden de volgende afspraken voor het trainen in de hal:

  • Elke week woensdag voor HB Heren 1
  • Even weken is de hal voor de softbal, oneven weken is de hal voor de honkbal
  • Een nadere indeling volgt nog

Ook dit jaar is HB Veld 2, zoals toegelicht in de laatste ALV, in principe niet beschikbaar om op de spelen en en te trainen. Het Bestuur vraagt een ieder, uitgezonder slowpitchteam H3 om dit veld dan ook niet te gebruiken en zal een ieder die hierop traint vragen zich te verwijderen. Dit geldt ook voor onze tegenstanders: informeer uw tegenstander dan dat dit veld voor een warming -up niet beschikbaar is. Het veld zal wel gebruikt gaan worden voor het Holland Slowpitch Team en in overleg met en na goedkeuring Bestuur af en toe gebruikt kunnen worden voor wedstrijden / trainingen.

Veldindeling 2017 Definitief 20170411.jpg