De Club van Vijftig

DE CLUB VAN VIJFTIG. !!!!!!!

Dit is een speciale club van leden en vrienden, die de doelstellingen van B.S.C.ALMERE'90 steunt. Dat doet zij met financiële middelen die bijeen zijn gebracht door middel van een vaste jaarlijkse bijdrage.
Daarmee wil de club van vijftig doelen realiseren, die niet [alle] vanuit de clubkas kunnen worden betaald. Denk hierbij aan bijvoorbeeld specifiek materiaal voor de jeugd en onze diverse breedtesportafdelingen, maar ook zaken die onder de 'vereniging infrastructuur' vallen hebben onze aandacht! Denk hierbij aan het tot stand brengen van vernieuwingen bij complexinrichting en verfraaiing.

HET LIDMAATSCHAP VAN 'DE CLUB VAN VIJFTIG' BEDRAAGT:
VIJFTIG EURO PER SEIZOEN.

'De club van vijftig' komt formeel twee maal per jaar bijeen. Op deze speciale bijeenkomsten wordt in een informele sfeer van gedachten gewisseld over de voortgang, doelen, plannen en activiteiten.

Aanmelden voor 'DE CLUB VAN VIJFTIG' gaat via het secretariaat van de Club van 50 (B.S.C. ALMERE'90). Deze is te bereiken via clubvan50@almere90.nl.
De club van 50 bijdrage moet vervolgens worden overgemaakt op ING REKENINGNUMMER 382592, ten name van: BASEBALL EN SOFTBALL CLUB ALMERE'90 onder vermelding van 'de club van vijftig'. Cash betalen kan natuurlijk ook, hiervoor moet u bij de "trekkers" zijn.

STEUN UW CLUB IN ALLE GELEDINGEN!!!! WORDT LID VAN ONZE CLUB VAN VIJFTIG.

Met vriendelijke groeten,
De Club van 50 !

Pieter van Kampen en Michaël Grafke